Zajímavé z přečtených knih..
..aneb..co oslovilo.
Autoři - knihy
Jonathan Littellaskave_bohyne.png
   Laskavé bohyně 
Aldous Huxleybrany_vnimani.png
   Konec civilizace, Brány vnímání 
Henry Millerobratnik_raka.png
   Obratník Raka 
Brian Aldisshelikonie_jaro.png
   Helikonie jaro 
Emile Zolanana.png
   Nana 
Andy Weirmartan.png
   Marťan 
Jeff Lindsaydexter.png
   Dexter (I) 
Arthur C. Clarkmesicni_prach.png
   Měsíční prach 
Jan Bauerdejiny_psal_sex.png
   Dějiny psal sex 
Fjodor Michajlovič Dostojevskijnezna.png
   Něžná 
Charles Bukowskilaska_je_pes.png
   Láska je pes, Všechny řitě světa i ta má 
George Orwellorwell_1984.png
   1984 
Jorge Luis Borgesobecne_dejiny_hanebnosti.png
   Obecné dějiny hanebnosti 
Boris Pasternakdoktor_zivago.png
   Doktor Živago 
Milan Kunderasmesne_lasky.png
   Směšné lásky 
Franz Werfelpisen_o_bernadete.png
   Píseň o Bernadetě 
Karel Marxkomunisticky_manifest.png
   Komunistický manifest 
Albert Hofmanmlsd_me_problemove_dite.png
   LSD - mé problémové dítě 
Umberto Ecojmeno_ruze.png
   Jméno růže 
Mika Waltarijeho_kralovstvi.png
   Jeho království 
Thomas Mannkouzelny_vrch.png
   Kouzelný vrch 
Arthur Schopenhauersvet_jako_vule_a_predstava.png
   Svět jako vůle a představa 
Kateřina Tučkovázidkovske_bohyne.png
   Žídkovské bohyně 
Stanislaw Lemsolaris.png
   Solaris 
Isaac Asimovja_robot.png
   Já, robot 
John Greykacirstvi.png
   Kacířství 
Irviw D. Yalomlaska_a_jeji_kat.png
   Láska a její kat 
John Ashberry
    
Mikuláš Kusánský
    
Seznamte se, východní filozofie
    

Aldous Huxley

Cambridžský filozof. Užívání halucinogenních látek. Na smrtelné posteli neschopen mluvit, napsal ženě, aby mu podala LSD. Křesťanství, budhismus. Nejznámější román "Konec civilizace", Londýn 2540, společnost, spokojenost za ztrátu citů a emocí.

konec_civilizace.png

Konec civilizace

Citoval heslo planety: "Komunita - identita - stabilita."

"A to", vpadl ředitel nabubřele, "to je tajemství, jak žít šťastně a čestně - milovat práci,která je člověku určena. Cílem veškeré predestinace je přivést každého k tomu, aby miloval svůj nezaměnitelný sociální úděl."

"...Co člověk spojil, to příroda nemůže rozloučit."

Když si člověk myslí, že jím druzí pohrdají, je nejlepší tvářit se také pohrdavě.

"Jak tedy při těch vášnivých citem mohla pro ně ještě existovat nějaká stabilita ?"

Pohlavní pudy přetékají a stávají se přívalem citů, přívalem vášní, ba i šílenstvím: to záleží na síle proudu a na výšce a mohutnosti přehrady.

Jejich posměch z něho dělal outsidera. A protože se již outsiderem cítil, jako outsider se také choval.

..a vědomí této jeho odlišnosti, která podle platných měřítek s sebou nesla i jisté mentální vyšinutí,propast ještě více rozšiřovalo.

"Přijď, Velké Bytí, Otče Sociále, zahlaď nás dvanáct v jedno nekonečné, toužíme zhynout, zmírat neustále,neboť tak začne naše žití věčné." Opět dvanáct slok. Mezitím soma začala působit. Oči se leskly, tváře se rděly, vnitřní žár všeobecného blaha vykreslila na každé tváři šťastné, přátelské úsměvy. Dokonce i Bernard se cítil, jak se trochu rozplývá.

.. - neboť být vzrušen, to znamená stále ještě neukojen.

..svou jalovou nasyceností.

"Nic nechápu," řekla rozhodně, pevně odhodlána zachovat si své nepochopení nedotčeno.

Čím větší má někdo talent, tím spíše může zavádět jiné na scestí. Je lépe aby jeden trpěl, než aby jich mnoho bylo zkaženo.

Dny míjely. Úspěch stoupal Bernardovi dráždivě do hlavy a dokonale jej smiřoval..

Chvilku se na ni díval, bledý, rozbolestněný, toužící a stydící se za svou touhu.

"Jak by to bylo krásné", snil, "kdyby člověk nemusil myslit na štěstí !"

Bernardovi se zdálo, že přes všechny ty nesnáze je Helmholtz hluboce šťastný.

.."Ovšem. Skutečné štěstí vypadá vždy dosti uboze, srovnáme-li je s tím, co překryje neštěstí. A stabilita zajisté zdaleka není tak okázalá jako nestabilita...Štěstí není nikdy vznešené."

.."Ale já nechci pohodlí. Chci Boha, chci poezii, chci skutečné nebezpečí, chci svobodu, chci to, co je dobré,a chci hřích." "Zkrátka,", pravil Mustafa Mond, "požadujete právo být nešťastný."

<2017>

brany_vnimani.png

Brány vnímání

..přesto to potvrdilo ono zvláštní postavení meskalinu mezi drogami; podávaný ve vhodných dávkách způsobuje daleko hlubší změny ve vědomí než jiná psychofarmaka, je však mnohem méně toxický.

Někteří psychiatři brali meskalin v naději, že tak dospějí k lepšímu pochopení duševních procesů v svých pacientů.

Později došlo též k objevu, že adrenochrom (tj. produkt vznikající při rozpadu adrenalinu) může způsobovat symptomy, jež lze při pozorovat intoxikací mescalinem. Adrenochrom se však pravděpodobně vytváří v lidském těle spontánně. Jinými slovy - tělo každého z nás dokáže vyrobit minimální množství této chemické látky, o niž víme, že způsobuje hluboké změny ve vědomí.

..a rovněž jsem hořel touhou přijmout roli pokusného králíka. A tak to tedy přišlo. Jednoho jasného květnového rána jsem pozřel 0.4 gramu meskalinu rozpuštěného v malé sklence vody, posadil se a čekal, co se bude dít.

Milenci se v objetí snaží o splynutí svých izolovaných extází v jedinou transcendenci - obvykle marně. Ve své nejvnitřnější podstatě je každý ztělesněný duch odsouzen k tomu, aby trpěl a radoval se osamoceně. Pocity, cítění, vnitřní pohledy, fantazie - to vše je zcela soukromá záležitost. Jediný způsob, jak je sdělit druhému, je použití různých symbolů. Můžeme navzájem sdílet jisté informace o svých zážitcích, nikdy však zážitky samotné. Od rodiny až po celé národy je proto každá lidská skupina de facto společností osamocených ostrovních světů.

..většinou jsou si tyto izolované světy naštěstí navzájem dostatečně podobné a jsou schopny vzájemného porozumění či dokonce empatie.

Vědomí si je svou vlastní sférou, a místa obývaná šílenci i výjimečně nadanými lidmi jsou tak odlišná od těch, kde žijí lidé normální, že neexistuje takřka nic společného.

Říkáme sice různá slova, ta však nejsou schopná vnést do duše světlo.


Funkce mozku je eliminující, nikoli produkující. Každý člověk je schopen kdykoli si vzpomenout na cokoli, vnímat vše, co se děje ve vesmíru. Funkce mozku je blokovat záplavu informací. Uchovává pouze vybranou oblast, která je prakticky užitečná.

Meskalin - droga. Vizuální dojmy zesilují; vjemová nevinnost dětství; prosakuje cosi daleko hlubšího.

Morálka - polovina morálky je negativní -> sestává z vyhýbání se zlu. Otčenáš má necelých 50 slov, 6 je zasvěceno prosbě Bohu, aby nás nevedl k pokušení.

Schizofrenik - zatvrzelá, s Bohem nesmiřitelná duše, navíc duše zoufale nemocná. Člověk, který se vrací bránou ve zdi, už nikdy nebude člověkem, který vyšel ven. Bude moudřejší, méně sebejistý, šťastnější, ale ne neuspokojený, pokorný v uznání své nevědomosti, ale přesto lépe vybaven pochopením vztahů, jenž jsou mezi slovy a věcmi.

..chyceni do dilematu..

..nezralé potřeby..

Myšlení probíhá v představách, ale ke komunikaci musíme transformovat představy do myšlenky a tu potom do jazyka..dochází ke zkreslením.

Každý z nich viděl odraz svého vlastního úpěnlivého, raněného pohledu a zaměnili jej za touhu a naplnění.

Určující motiv jeho života: hledání domova, lásky a přijetí.

Úkol terapeuta - stejně jako rodičů, je dosáhnout, abych byl nadbytečný.

Překročit rámec slov.

<2011?, 2017>