Dostupné dotazy uživatele.

Poslední volané dotazy uživatele.

Formulář s parametry dotazu (pokud jsou nad dotazem definovány).

Výsledek dotazu.

Výsledek dotazu + dva naplněné grafy.

Statistické informace o volání dotazu.

Výsledek dotazu.

Výsledek dotazu (se skupinami).

Filtrování nad výsledky dotazů.

Export do Excelu.

Export grafu do Excelu.

Export do textového souboru.

Definování spojení na SQL databáze.

Definování hierarchie pro dotazy.

Tvorba dotazu.

Operativní agregační funkce nad výsledkem dotazu.

Role v rámci systému.

Uživatelé a jejich práva.

Nastavení systému.

Náhledy na výkresy.

Tisk náhledu z výkresu.